Młodzi. Doświadczeni. Świadomi.

Razem z nami realizuj projekty, które zmieniają świadomość pokoleń i budują fundament państwa przyszłości.

Kim jesteśmy

Młody Dolny Śląsk to społeczna organizacja pozarządowa, założona przez aktywną młodzież Dolnego Śląska. Nasze marzenie to stworzenie przestrzeni dla młodych osób, których zdobędą wartościowe umiejętności i doświadczenie. Budujemy świadomą ekipę dla realizacji projektów, które mają znaczenie.

Cele organizacji

  • Zdobycie umiejętności praktycznych oraz doświadczenie, które ułatwia wejścia na rynek pracy;
  • Stworzenie warunków do samorozwoju oraz kształcenie elit w dziedzinach życia społecznego XXI wieku;
  • Realizacja projektów społecznych i obywatelskich dla regionu i kraju (debaty, spotkania, kampanie społeczne);
  • Współpraca ze środowiskiem organizacji pozarządowych i aprobata dla postaw pro-obywatelskich;

Nasze projekty to inwestycja w naszą przyszłość

Przez 5 lat naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 50 projektów i kampanii społecznych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości społeczeństwa. Działamy, aby stworzyć przestrzeń przyjazną wymianie myśli i poglądów.

Możecie znać nas z:

Co mówią nasi byli członkowie

FAQ

Młody Dolny Śląsk to społeczna organizacja pozarządowa, założona przez aktywną młodzież Dolnego Śląska. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni dla młodych osób, którzy zdobędą wartościowe umiejętności i doświadczenie. Jednocześnie budujemy świadomą ekipę i uczymy się postaw proobywatelskich za pomocą projektów społecznych i inicjatyw oddolnych.

MDŚ – Młody Dolny Śląsk

Dla członków naszej organizacji liczy się przede wszystkim swoboda w działaniu oraz prowadzenie konstruktywnego dialogu. Dzięki temu realizujemy projekty ponad podziałami światopoglądowymi. 

  • Swoją uwagę skupiamy na edukacji młodego pokolenia. Nasze inicjatywy głównie skierowane są do młodzieży. Chcemy zaszczepić w naszych rówieśnikach postawy obywatelskie i walczyć z obojętnością społeczną. Odwiedzamy szkoły oraz pokazujemy, że aktywność społeczna może być ciekawa i inspirująca.
  • Mieszkamy na Dolnym Śląsku, uczymy się i pracujemy tutaj. Dlatego organizujemy inicjatywy oddolne, które mają na celu poprawić jakość życia mieszkańców regionu i budować w nich tożsamość lokalną oraz regionalną. Szerzymy wiedzę m.in. o Wrocławiu i o prawdziwej tkance miasta – mieszkańcach. Przykładem jest projekt “Ludzie z Wrocławia”.

 

Podejmujemy się tych wyzwań, ponieważ chcemy zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Chcemy decydować o naszych losach. Chcemy być głosem młodego pokolenia wśród społeczeństwa. Nie boimy się rozmawiać o trudnych sprawach. 

Uczymy się odpowiedzialności, wymieniamy się swoim doświadczeniem i nabywamy nowe umiejętności. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

  • Staramy się o dotacje z instytucji samorządowych i rządowych, aby móc realizować nasze pomysły.
  • Próbujemy również nawiązać współpracę z sektorem prywatnym.
  • Nie posiadamy obowiązkowych składek członkowskich!

Pewnie! Jeśli będziesz pilnie śledził/ła naszego fb: https://www.facebook.com/MlodyDolnySlask/ oraz insta: https://www.instagram.com/mlodydolnyslask/ i trafisz na informacje o terminach rekrutacji.

Siedziba naszej organizacji znajduje się przy ulicy Kraińskiego 16/10 we Wrocławiu.

Najwięcej władzy w stowarzyszeniu mają sami członkowie, jednak kluczowe decyzje są podejmowane przez zarząd organizacji, na którego czele stoi prezes Damian Fiet.

Damian jest odpowiedzialny za reprezentowanie organizacji na zewnątrz. Nawiązuje kontakty z innymi organizacjami oraz odpowiada za pozyskiwanie partnerów i funduszy. Jest także kapitanem na naszym statku.

W składzie zarządu znajduje się również Dawid Wrzesiński – Wiceprezes Ds. Finansów, który jest koordynatorem akcji “Odłącz się”. Dawid odpowiada m.in. za merytoryczne wsparcie innych projektów oraz  bierze udział w pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe.

Ola Noga –  Sekretarz Zarządu, zajmuje się sprawami formalnymi w organizacji oraz bierze udział w pozyskiwaniu funduszy.

Z kolei Dawid Gajer – członek zarządu, zajmuje się u nas rekrutacją i szeroko pojętym HR.

Młody Dolny Śląsk to organizacja pozarządowa, którą tworzą młodzi, ambitni i świadomi społecznie ludzie. Obecnie aktywnie działa w niej 27 członków, których wciąż przybywa. Od kiedy Stowarzyszenie istnieje, to w naszej organizacji było już około 100 osób.

Podczas realizacji projektów podejmujemy współpracę z wieloma partnerami. Są nimi między innymi: Urząd Marszałkowski, Magazyn Akademicki Koncept, Koleje Dolnośląskie, Gość Wrocławski, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, TVP3 Wrocław i wiele wiele innych.

Tak, możesz przekazać nam darowiznę, którą w 100% wykorzystamy na nasze inicjatywy.

Wpłat można dokonywać na nasz rachunek Santander: 63 1090 2590 0000 0001 2359 1122 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”